Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 6

PUAN HAJAH NORMALA BINTI ABDUL SAMAD [PASIR GUDANG] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan langkah yang diambil oleh pihak Kementerian bagi memastikan maklumat berkenaan Panduan Harga Pengguna dapat disalurkan kepada semua lapisan masyarakat agar info tersebut dapat digunakan dengan sebaiknya oleh pengguna.

Download soalan-6.pdf — 50 KB