Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 458

Y.B. DATO' JOHARI BIN ABDUL [ SUNGAI PETANI ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah sebab-sebab utama Kementerian dan Pihak Berkuasa Tempatan Pulau Langkawi gagal memenuhi permintaan amalan mampan dan pemuliharaan sehingga pulau tersebut, yang giat dipromosikan berkemungkinan hilang statusnya sebagai Geopark UNESCO, lantaran perbadanan dunia tersebut bersedia mengeluarkan amaran "kad kuning".

Download soalan-458.pdf — 237 KB