Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 28

Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakub [ Machang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan statistik terperinci dan jumlah terkini miskin bandar dalam kalangan belia di negara ini kerana masih terdapat jurang pendapatan yang tinggi di kalangan belia yang bekerja di kawasan bandar.

Download soalan-28.pdf — 134 KB

Filed under: poverty, urban