Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-44.pdf

Soalan 44. Y.B. TUAN CHE MOHAMAD ZULKIFLY BIN JUSOH [ SETIU ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk membolehkan setiap pencarum KWSP untuk didaftarkan secara automatik di Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi memudahkan proses Pendaftaran Pembayar Cukai dilakukan.

Download soalan-44.pdf — 203 KB