Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-42.pdf

Soalan 42. Tuan Ahmad Marzuk bin Shaary [ Bachok ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan jenis-jenis dan bahaya racun yang terkandung dalam sayursayuran yang dibawa masuk dari Thailand. Apakah langkah-langkah Kementerian dalam memastikan rakyat mendapat sayur-sayuran yang bebas racun.

Download soalan-42.pdf — 251 KB

Filed under: pesticides