Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-41.pdf

Soalan 41. YB. DATUK WILLIAM @ NY ALLAU ANAK BADAK [LUBOK ANTU] Minta Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menyatakan apa yang sudah terjadi dengan pelaksanaan projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) di 9 buah rumah panjang yang dijanjikan oleh Menteri sendiri yang akan bermula pada bulan April 2014. Tetapi sehingga ke hari ini, projek tersebut belum lagi bermula. Rumahrumah panjang yang terlibat adalah seperti Rh. Atit, Rh. Minggat, Rh. Lampas Titok, Rh. Antau, Nanga Bunuk, Rh. Isau Gelong, Rh. Tayang, Rh Unchat 1\libong dan Rh. Egar Bukit Tungku.

Download soalan-41.pdf — 260 KB