Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-32.pdf

Soalan 32. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada akan melaksanakan gesaan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara (PAC) agar Jawatankuasa Tadbir Urus dan lntegriti (JITU) bagi menangani gejala penyelewengan, pemborosan dan penyalahgunaan (3P) ditempatkan di setiap Kementerian dan Jabatan dalam sektor perkhidmatan awam.

Download soalan-32.pdf — 298 KB

Filed under: corruption