Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-23.pdf

Soalan 23. YB Datuk Ahmad Jazlan bin Yaakub [ Machang ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan: a) berapakah jumlah program "Doktor Bersama Rakyat" yang telah dianjurkan oleh Kementerian yang mengambil kira faktor kesusahan masyarakat yang setempat untuk ke klinik yang berhampiran; dan b) adakah keperluan I kelengkapan yang diperlukan oleh seseorang doktor itu mencukupi untuk menjalankan tanggungjawab terutamanya di kawasan klinik-klinlk desa. itu mencukupi untuk menjalankan tanggungjawab terutamanya di kawasan klinik-klinlk desa.

Download soalan-23.pdf — 260 KB