Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-18.pdf

Soalan 18. Tuan Haji Nasrudin bin Hassan [ Temerloh ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan maklum balas pihak Kementerian terhadap laporan yang dikemukakan oleh Amerika Syarikat yang menyenaraikan Malaysia sebagai antara pusat penyeludupan manusia terburuk di dunia.

Download soalan-18.pdf — 270 KB

Filed under: human trafficking