Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-16.pdf

Soalan 16. YB TAN KOK WAI [ CHERAS ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bagaimanakah cara untuk memastikan bahawa agihan sama rata kemakmuran negara bila Malaysia transform menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020 sedangkan jurang pendapatan semakin melebar antara rakyat.

Download soalan-16.pdf — 420 KB

Filed under: gini index