Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-15.pdf

Soalan 15. YB. DATUK JUMAT BIN lORIS (SEPANGGAR) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan apakah status cadangan pembinaan Jalan Pintas Rampaian dan jalan laluan pantai Tuaran-Kudat dan bilakah projek ini boleh dimulakan.

Download soalan-15.pdf — 176 KB