Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-12.pdf

Soalan 12. YB PUAN NURUL IZZAH BIN ANWAR (LEMBAH PANTAI) minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan: a. Apakah pendirian rasmi kerajaan Malaysia berkenaan hubungan perdagangan Malaysia dengan Israel; dan b. Senarai syarikat-syarikat Malaysia yang mengeksport produk-produk kelapa sawit, getah, koko Malaysia ke Israel, serta jumlah nilai eksport produk-produk tersebut.

Download soalan-1.pdf — 237 KB

Filed under: Israel