Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-48.pdf

Soalan 48. Dr. Ong Kian Ming [ Serdang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapa Program ljazah Luar Negara (PILN) telah dibatalkan tanpa notis awam walaupun pengumuman telah dibuat oleh Menteri pada 16 April 2012 bahawa biasiswa ini boleh dipohon oleh pelajar-pelajar yang tidak ditaja di bawah "bursary".

Download soalan-48.pdf — 201 KB