Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-41.pdf

Soalan 41. Puan Kasthuriraani a/p Patto [ Batu Kawan ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapa inkues tidak dikendalikan dalam semua kes kematian dalam tahanan polis walaupun Seksyen 334 Kanun Prosedur Jenayah dan Arahan Amalan No. 1/2007 daripada Hakim Besar Malaya jelas menyatakan bahawa inkues adalah wajib dalam keadaan sedemikian.

Download soalan-41.pdf — 1041 KB

Filed under: custodial death