Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-30.pdf

Soalan 30. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta PERDANA MENTERI menyatakan rasional Suruhanjaya Pilihan Raya menolak permohonan Kerajaan Negeri Malaysia dan Malaysia bagi memulihkan Pilihan Raya Kerajaan Tempatan sedangkan Malaysia diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan.

Download soalan-30.pdf — 414 KB