Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-26.pdf

Soalan 26. Dato' Johari Bin Abdul [Sungai Petani] minta PERDANA MENTERI menyatakan:- (a) berapa jumlah pengganas dan penculik yang terlibat dalam kegiatan penculikan di kawasan ESSZONE yang telah ditahan dan sedang diambil tindakan undang-undang; dan (b) adakah sebab utama pembolosan pengganas I penculik di kawasan ini disebabkan tidak berkesannya kegiatan perisikan oleh PDRM, ATM dan APMM.

Download soalan-26.pdf — 424 KB

Filed under: ESSZONE, ESSCOM