Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-0-intro&7&9.pdf

Soalan 7. Datuk Madius Tangau [ Tuaran ] minta MENTER! PENDIDIKAN menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk memberikan peruntukan sepenuhnya untuk membina bangunan ataupun membaik pulih bangunan sekolah-sekolah Mubaligh. Soalan 9. Datuk Seri Noh bin Haji Omar [ Tanjong Karang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah pelajar Malaysia di bawah penajaan Kerajaan yang telah tamat belajar tetapi masih belum pulang ke Malaysia dan apakah punca keadaan ini berlaku.

Download soalan-0-intro.pdf — 839 KB