Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-33.pdf

Soalan 33. Tuan Mohamed Azmin Ali [Gombak] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah mekanisme Kerajaan memperkemaskan kerjasama antara agensi-agensi keselamatan dalam Pelan Penstrukturan Semula Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Malaysia (ESSCOM).

Download soalan-33.pdf — 555 KB

Filed under: ESSCOM, ESSZONE