Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-26.pdf

Soalan 26. YB Datuk Wira Haji Ahmad Bin Hamzah [ Jasin ] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan kaum Bumiputera dari sumber modal (income from capital} kerana majoriti kaum ini menerima pendapatan dari gaji yang kecil sahaja.

Download soalan-26.pdf — 1662 KB