Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-20.pdf

Soalan 20. Tuan Ahmad Marzuki bin Shaary minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI menyatakan apakah tindakan ASAS yang TANI berkesan Kementerian dalam mengatasi kecetekan muara Sungai Kemasin yang dulunya menjadi tempat pendaratan utama ikan di kawasan Bachok. Berapakah kes kemalangan melibatkan bot nelayan akibat kecetekan dan anggaran kerugian semenjak tahun 2000 hingga kini.

Download soalan-20.pdf — 850 KB