Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-17.pdf

Soalan 17. YB Datuk Zahidi bin Zainul Abidin [ Padang Besar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan langkah-langkah dan strategi yang diambil bagi memperkenalkan industri Pelancongan Kesihatan di luar negara secara agresif sebagai sebuah industri pelancongan eksklusif dan bernilai tinggi yang dapat menyumbang pendapatan kepada Kerajaan dan pengusaha hospital tempatan.

Download soalan-17.pdf — 1257 KB