Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-14.pdf

Soalan 14. Tuan Lim Lip Eng [ Segambut ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan punca Universiti Johns Hopkins menamatkan kontrak dengan Sekolah Graduan Perubatan Universiti Perdana, status terkini, berapa pelajar terlibat, biasiswa yang dibayar, jumlah yuran yang telah dibayar oleh Kerajaan dan adakah tindakan undang-undang terhadap atau diambil oleh Universiti Johns Hopkins.

Download soalan-14.pdf — 591 KB

Filed under: Johns Hopkin