Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-11.pdf

Soalan 11. YB Dato' Ar. Wan Mohammad Khair-il Anuar bin Wan Ahmad [ Kuala Kangsar ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah perancangan Kerajaan untuk membesar dan menaiktarafkan hospital di pekan-pekan kecil khususnya bandar-bandar diraja seperti Kuala Kangsar memandangkan keperluan dan permintaan yang amat mendesak.

Download soalan-11.pdf — 866 KB