Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-34.pdf

Soalan 34. Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan jumlah pencarum PERKESO yang terkini, caruman bulanan yang dikumpulkan serta jumlah bayaran ilat dan saraan kepada pencarum yang dikeluarkan setiap bulan. Apakah jumlah dana PERKESO sekarang?

Download soalan-34.pdf — 235 KB

Filed under: SOCSO