Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-32.pdf

Soalan 32. Tuan Julian Tan Kok Ping [ Stampin ] minta PERDANA MENTERI menyatakan merujuk kepada jawapan Dewan Rakyat No. 61 pada 12 Jun 2014, jangan bagi ulasan lagi tetapi senaraikan secara terperinci jumlah kes pemintasan e-mel, telekomunikasi dan pos dalam pecahan ahli politik, suspek jenayah dan orang awam pada 1998 hingga 2014.

Download soalan-32.pdf — 199 KB