Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-28.pdf

Soalan 28. Tuan Jeff Ooi Chuan Aun [ Jelutong ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah komitmen dan tindakan Kerajaan dalam kes kematian Teoh Beng Hock sesudah Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa mendiang telah dibunuh semasa disiasat dalam pejabat SPRM.

Download soalan-28.pdf — 503 KB

Filed under: teoh beng hock