Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 24

Soalan 24. Y.B. TUAN WONG CHEN [ KELANA JAVA ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bagaimana Khazanah Nasional Bhd akan mendapatkan dana sebanyak RM6 bilion untuk menstrukturkan semula Penerbangan Malaysia (MAS) dan adakah Khazanah akan mengeluarkan bon. jika ya, apakah kadar kupon dan kuantiti bon yang akan dikeluarkan.

Download soalan-24.pdf — 1920 KB

Filed under: MAS