Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-22.pdf

Soalan 22. YB LAKSAMANA PERTAMA MOHAMAD IMRAN BIN ABO HAMID (B) [LUMUT] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan adakah Kementerian bercadang menyediakan peruntukan kepada Pertubuhan Penyakit LISOSOMAL Malaysia bagi menguruskan 23 orang pesakit diberi dalam Bajet 2015 sebagai tanda Kerajaan tidak mengabaikan mereka dan keluarga.

Download soalan-22.pdf — 869 KB

Filed under: lysosomal