Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-21.pdf

Soalan 21. VB Datuk William @ Nyallau Anak Badak [ Lubok Antu ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan adakah Kementerian sedar bahawa klinik kesihatan di pekan Lubok Antu amatlah uzur dan perlu diganti dengan klinik kesihatan baru seperti yang telah dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa lawatan Pilihan Raya Umum ke-13 ke kawasan Parlimen Lubok Antu bagi memastikan Lubok Antu akan mendapat klinik kesihatan jenis 3 dibina.

Download soalan-21.pdf — 299 KB