Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-13.pdf

Soalan 13. Dato' Othman bin Aziz minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan situasi terkini masalah kekurangan ikan yang dikhabarkan lebih banyak dijual kepada nelayan asing dan sejauh manakah kawalan pendaratan ikan mampu dijalankan oleh pihak bertanggungjawab.

Download soalan-13.pdf — 394 KB