Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-32.pdf

YB. Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan adakah Kementerian menyediakan penerangan atau syarat-syarat tertentu kepada pelancong asing agar mereka mesti menjaga ketenteraman dan kesopanan di dalam negara.

Download soalan-32.pdf — 420 KB