Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-31.pdf

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [ Batu ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan berapa banyakkah perbelanjaan untuk mengurangkan banjir di kawasan Kuala Lumpur semenjak tiga tahun yang lalu. Adakah pihak kementerian menjalankan tinjauan berkesan terhadap perbelanjaan untuk mengurangkan banjir.

Download soalan-31.pdf — 399 KB

Filed under: FT, flood mitigation