Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-25.pdf

Datuk Hajah Norah binti Abd Rahman minta MENTERI INDUSTRI ASAS PERTANIAN TANI DAN menyatakan adakah terdapat perancangan Kementerian untuk membenarkan syarikat tempatan dan syarikat luar negara bekerjasama secara terus_apabila kriteria yang ketat dikenakan untuk permit vesel laut dalam kepada syarikat tempatan yang berminat untuk menggunakan khidmat vesel milik asing memandangkan harga kos yang agak tinggi untuk syarikat tempatan memiliki kapalkapal besar untuk perikanan laut dalam.

Download soalan-25.pdf — 397 KB