Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-24.pdf

YB Dato' Mohd ldris Bin Jusi [ Batu Pahat ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan mengapa Klinik Kesihatan Rengit dibina pada 1956, yang sudah terlalu uzur, sempit dan tidak selesa, serta menyediakan perkhidmatan yang terbatas masih belum dibina semula. Bila pembangunan klinik yang baru akan dimulakan dan bila pula dijangka siap. Sesuai dengan keperluan lebih 40,000 penduduk sekitar apakah perkhidmatan-perkhidmatan yang bakal disediakan.

Download soalan-24.pdf — 215 KB

Filed under: Johor