Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-22.pdf

Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan apakah tindakan kerajaan berikutan Mahkamah Indonesia menyabitkan kesalahan dua pegawai mewakili syarikat milik Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK) atas kelalaian dan pencemaran jerebu besar-besaran yang mempengaruhi jutaan rakyat Indonesia, Malaysia dan Singapura antara Jun hingga Ogos 2013.

Download soalan-22.pdf — 241 KB