Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-7.pdf

Dato' Abdul Manan Bin Ismail [ Paya Besar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan cadangan FELDA Wellness Corporation Sdn. Bhd. (FWC) supaya Kerajaan menubuhkan Farmanas Berhad dengan suntikan dana RM1 bilion yang akan berperanan sebagai gerbang pengkomersilan ekonomi global dan perolehan ketiga negara iaitu biodiversiti negara selepas petroleum dan kelapa sawit.

Download soalan-7.pdf — 639 KB

Filed under: felda, Farmanas, palm oil, NKEA, BTP