Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-42&43.pdf

Soalan 42. Dato' Fauzi bin Abdul Rahman [ lndera Mahkota ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah Kerajaan bersedia meminda perlembagaan dan undang-undang berkaitan bagi memastikan keberkesanan memerangi gejala rasuah. Usaha Kerajaan dengan penubuhan beberapa "entity" bagi memastikan agar "corruption - a matter of the past" adalah disambut baik. Namun, garis nipis antara 'legally right but morally wrong' dan beberapa kelemahan lain menghalang SPRM berfungsi sebagai badan yang lebih berkesan. Soalan 43. YB. TAN SRI DATO' SRI DR. JAMALUDDIN BIN MOHO JARJIS (ROMPIN) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan :- (a) kedudukan terkini perancangan pelebaran jalan utama dari Muadzam - Keratong - Bahau dan Jalan Segamat Gambang - Kuantan; dan (b) statistik kemalangan bagi 5 tahun (2008-2013) untuk menguatkan hujah pelaksanaannya dengan kadar segera.

Download soalan-42.pdf — 857 KB