Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-39&40.pdf

Soalan 39. TUAN NG WEI AIK [ TANJONG ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan tindakan-tindakan yang telah diambil terhadap skim cepat kaya yang dipelopori oleh Zhang Jian yang mengisytiharkan dirinya sebagai Bakal Orang Terkaya di Dunia. Bagaimana Zhang Jian dapat masuk keluar negara kita tanpa dikesan serta ditangkap oleh pihak-pihak berkuasa yang berkaitan. Soalan 40. Tuan Gooi Hsiao-Leung [ Alor Setar ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan mengapa Abu Bakar Jayari, Zainuddin Mislani dan Kassim Ibrahim yang ditahan pada 22.7.2014 kerana terlibat dalam aktiviti-aktiviti pemisahan Sabah dari Malaysia, telah dikeluarkan dengan perintah tahanan pada 9 September 2014 di bawah Seksyen 19A daripada Akta Pencegahan Jenayah untuk pemulihan.

Download soalan-39.pdf — 713 KB