Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-38.pdf

YB. TUAN CHUA TIAN CHANG @ TIAN CHUA minta MENTER! PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan mengapa pengecualian cukai untuk kereta hibrid yang dipasang di luar Malaysia (CBU) telah diberhentikan. Apakah rancangan dan tindakan kementerian untuk membawa masuk lebih ramai pembuat kereta hibrid ke Malaysia yang akan menyediakan alternatif lebih murah bagi rakyat Malaysia membeli kereta hibrid mesra bumi.

Download soalan-37_1439372626.pdf — 254 KB

Filed under: tax exemption