Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-15.pdf

YB Dato' Ar. Wan Mohammad Khairil [ Kuala Kangsar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapa Petronas Dagangan sebagai syarikat milik Petronas yang ulung dan wibawa dan tersenarai di bawah kaunter 'blue chip' mengalami kejatuhan harga saham yang melebar dan ketara di Bursa Saham Kuala Lumpur berbanding dengan kaunter-kaunter lain di sektor ini. Apakah faktor-faktor utama kejatuhan lnl.

Download soalan-15.pdf — 462 KB

Filed under: Petronas