Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-36.pdf

YB. Tuan V. SIVAKUMAR [Batu Gajah] minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan sama ada Kementerian mempunyai apa-apa cadangan atau strategi untuk menjadikan Stesen Keretapi Batu Gajah lama sebagai satu pusat daya tarikan pelancong ke kawasan ini. Berapakah peruntukan yang disediakan oleh Kerajaan untuk projek berkenaan.

Download soalan-36.pdf — 294 KB