Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-23.pdf

Datuk Haji Shabudin bin Yahaya [ Tasek Gelugor ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan : (a) Jumlah penglibatan syarikat yang membekalkan susu 1 Malaysia ke sekolah-sekolah di seluruh negara serta kriteria pemilihan syarikat pembekal tersebut; dan (b) Sejauh mana pemantauan kawalan mutu susu yang dibekalkan dan dari negara manakah ianya diperoleh, dan senaraikan kes keracunan yang pernah berlaku di sekolah yang terlibat akibat daripada penggunaan susu tersebut.

Download soalan-23.pdf — 381 KB

Filed under: milk