Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-44.pdf

Dr. Michael Jeyakumar Devaraj [ Sungai Siput ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kebijaksanaan menyekat hak agama-agama bukan Islam menggunakan perkataan-perkataan tertentu dalam kuil/gereja mereka sendiri. Adakah perlu Enakmen-enakmen Sekatan Pengembangan Agama bukan Islam di peringkat Negeri diubahsuai supaya pengendalian perkara ini diselaraskan dengan Perlembagaan Persekutuan.

Download soalan-44.pdf — 549 KB

Filed under: religion