Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-30.pdf

Puan Hajah Fuziah binti Salleh minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan : (a) apakah punca kehadiran wujudnya algae bertoksin di Pelabuhan Kuantan yang telah menyebabkan kerang dan kepah tersemar serta tidak boleh dimakan seperti yang dilaporkan Jabatan Perikanan pada Ogos 2014; dan (b) adakah sisa toksik buangan dari kilang-kilang di situ menjadi punca dan telah meransang kehidupan algae tersebut.

Download soalan-30.pdf — 552 KB

Filed under: algae