Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-25.pdf

DATO' NORAINI BINTI AHMAD [PARIT SULONG - BN] Minta MENTERI BELlA DAN SUKAN menyatakan peranan yang boleh dimainkan oleh setiap pihak dalam program FitMalaysia dan peranan yang akan dimainkan oleh Kementerian agar ia boleh menjadi budaya dan aktiviti yang berterusan dalam masyarakat di negara kita agar kita boleh menjadi "Sporting Nation".

Download soalan-25.pdf — 376 KB

Filed under: Youth & Sport