Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

Soalan 12

Tuan Wong Tien Fatt @ Wong Nyuk Foh [ Sandakan ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a)tindakan yang akan diambil oleh Kerajaan jika seorang anak yang lahir di Malayia tapi tidak mempunyai kewarganegaraan, kerana bapanya merupakan warganegara tetapi emaknya bukan warganegara, mereka tidak mempunyai sijil perkahwinan, maka permohonan telah pun dibuat dan ia telah lama menunggu jawapan, ini telah memberi banyak kesulitan kepada anak itu; dan

Download soalan-12.pdf — 605 KB