Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-41&42.pdf

Soalan 41. YB. TUAN HAJI KHALID ABDUL SAMAD minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan bilakah harga kereta akan mula diturunkan seperti yang dijanjikan semasa Pilihan Raya Umum ke-13. Soalan 42. Dato' Kamarul Baharin bin Abbas [ Telok Kemang] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan :- (a) berapakah kos tanggungan makanan bagi seorang pelajar sekolah berasrama penuh (SBP) sehari; dan (b) apakah benar tanggungan makanan harian pelajar kurang daripada tanggungan makanan banduan.

Download soalan-41.pdf — 425 KB