Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-39.pdf

Puan Kasthuriraani a/p Patto [Batu Kawan] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah kerajaan berhasrat untuk meminda Perkara 145(3) Perlembagaan Persekutuan supaya budi bicara Peguam Negara dalam hal ehwal berkaitan dengan permulaan, perjalanan dan pemberhentian prosiding jenayah adalah boleh disemak oleh Hakim Mahkamah Tinggi melalui prosedur semakan kehakiman.

Download soalan-39.pdf — 216 KB

Filed under: Attorney-General