Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-15.pdf

Dato' Wira Othman bin Abdul [ Pendang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah kejayaan yang telah dicapai oleh jawatankuasa teknikal bersama Kerajaan Pusat dan Kerajaan Kelantan mengenai pelaksanaan hudud. Apakah halangan- halangannya.

Download soalan-14_1439372597.pdf — 271 KB

Filed under: Hudud, syariah