Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

soalan-27.pdf

Dato' Wira Othman bin Abdul [ Pendang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah Kerajaan sedar, ramai orang tidak berpuas hati dengan cara agihan wang zakat, bagaimanakah cara agihan wang kutipan zakat dibuat. Dan siapakah di antara kumpulan masyarakat yang telah menerima bantuan zakat.

Download soalan-7.pdf — 809 KB

Filed under: zakat, welfare, allocation